Our Services

การวางแผนการเงิน

การวางแผนการเงิน

การวางแผนมรดกเพื่อลูกหลาน

การวางแผนมรดกเพื่อลูกหลาน​

ความตายเป็นเรื่องที่เราไม่อาจเลี่ยงได้ เมื่อถึงแก่ความตายสิ่งที่เกิดขึ้นคือทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ ที่คนทั่วไปเรียกว่า “มรดก” นั้นต้องตกทอดไปสู่ทายาททั้งตามพินัยกรรมหรือตามกฎหมาย ใครจะเป็นจัดการเปลี่ยนทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่เหล่านั้นให้ทายาท ? ผู้นั้นคือ “ผู้จัดการมรดก” นั้นเอง

หน้าที่ของผู้จัดการมรดก คือการแบ่งมรดกให้ทายาทอย่างครบถ้วนและถูกต้อง เป็นตัวแทนของเจ้ามรดกในการทำนิติกรรม ไม่ว่าจะโอนทรัพย์สิน ยื่นภาษี และอื่นๆ จนมรดกไปสู่ทายาท ทั่วไปผู้จัดการมรดกมักจะทายาทจึงมีความสับสนว่าทายาทเท่านั้นจึงเป็นผู้จัดการได้ ความจริงผู้จัดการมรดกจะเป็นใครก็ได้ ส่วนตัวแนะนำเลือกที่สามารถเป็นคนจัดการปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างทายาทได้ ทายาทและผู้เกี่ยวข้องให้ความเชื่อถือ มีความคล่องตัวในการติดต่อหน่วยงานราชการ ติดต่อประสานได้ดี

ในทางกฎหมายผู้จัดการมรดกสามารถตั้งไว้ในพินัยกรรมได้  แต่ในทางปฏิบัติต้องขอให้ศาลผู้จัดการมรดกให้ เพราะมองภาพว่าทายาทถือพินัยกรรมไปธนาคารขอให้เปลี่ยนชื่อบัญชีเป็นทายาท ธนาคารจะเชื่อได้อย่างไรว่าเอกสารหรือทายาทนั้นถูกต้องถูกคน ดังนั้นมรดกที่มีทะเบียนต้องมีศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก ซึ่งศาลตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมว่าใครเป็นผู้จัดการมรดกได้ จึงจะเห็นว่าทุกคนจะร้องขอให้ศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกให้

มรดกเป็นเรื่องที่มีการขัดแย้งกันมากที่สุดเรื่องนึง เราทุกคนจึงควรเตรียมวางแผนทำบัญชีทรัพย์สิน มองหาคนที่เหมาะมาดูแลกองมรดก ในการส่งมอบ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ ให้แก่คนที่เรารัก การเพื่อไม่ต้องให้เกิดเหตุการณ์ที่น่าเศร้าในตระกูลตามที่เห็นกันในข่าวขึ้นระหว่างทายาทได้ ทายาทและผู้เกี่ยวข้องให้ความเชื่อถือ มีความคล่องตัวในการติดต่อหน่วยงานราชการ ติดต่อประสานได้ดี

Cr. อรรถสิทธิ์ แสงทอง